Likvidace čisticích kapalin

Ve filtru DPF jsou patrné pevné částice, včetně sazí a popela.
Spojení zbytků oleje s pevnými nečistotami a vodou způsobuje, že se během procesu čištění vytvářejí masy kalu.

Kromě částic sazí obsahuje kalový popel složitou směs přísad do motorových maziv, kovů způsobujících opotřebení, produktů koroze a mnoho dalších nehořlavých materiálů.

Tento kal se usazuje na povrchu záhybů filtrační vložky.
Tvorbu kalu omezuje účinný filtrační systém.
Usazování kalu omezuje samostatný lapač kalu v nádrži čisticí kapaliny čisticího zařízení Otomatic DPF.

Kazety Otomatic umožňují vyčistit až 50 DPF filtrů v závislosti na stupni odstranění kalu z filtrů pevných částic.

Odpadní filtrační kazety by měly být likvidovány v souladu s platnými předpisy.
Před likvidací se informujte u místních nebo státních orgánů ochrany životního prostředí.
Nádrž na vodu
Roztok na bázi odpadní vody
DPF  cleaning  machines  manufacturer
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram