Hydrodynamická metoda Otomatic
Řešení pro mokré čištění

Využití hydrodynamické síly turbulentního proudění vody (obr. 1) a síly impulzu stlačeného vzduchu z kompresoru.
Pohyb čisticího roztoku na bázi vody je vynucen vnějším tlakem, který musí překonat odpor proudění ve filtračních kanálech.
Při turbulentním proudění se proudy kapaliny mísí a vytvářejí víry, které snadno pronikají a odstraňují pevné částice v mikroporézních stěnách filtračních kanálků.

Výborně spolupracuje s mycím prostředkem DPF Active Matic, který snižuje povrchové napětí vody, díky čemuž se částice mycího prostředku snadněji spojují s částicemi nečistot a účinněji je oddělují od čištěného povrchu.

Během procesu čištění klade geometrie proudění DPF odpor a zároveň vytváří proudění s vysokou rychlostí a vysokým smykovým napětím, což je hlavní mechanismus odstraňování stlačených usazenin ve filtračních kanálech.

Kromě toho je odpor proudění způsoben vhodnou viskozitou čisticího prostředku (DPF Active Matic), která způsobuje jev s podobným účinkem jako tření při pohybu molekul vody.

Metoda umožňuje velmi důkladné odstranění všech sazí a popela z koláče a hluboké vrstvy lože.

Výhody:

- Kompletní čisticí systém v jednom stroji
- Snadno odstraňuje popel i saze
- Není nutný tepelný regenerátor [vypalování]
- Žádné znečištění vzduchu v dílně částicemi

Nevýhody:

- Sušení po čištění
- Nutnost manipulace s kaly z mokrého čištění
Výrobce strojů na čištění DPF
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram