Likvidace filtračních vložek

Mnoho malých podniků produkuje nebezpečný odpad.
Vedlejší produkty úklidu likvidujte v souladu s místními předpisy.

Vodný roztok Otomatic DPF ActiveMatic používaný jako čisticí kapalina se označuje jako alkalický čisticí roztok.

Likvidace nebezpečných odpadů se řídí obecními předpisy.
Pokud vaše obec nepovoluje likvidaci bází přímo do kanalizace, je třeba kontaktovat kvalifikovaného zprostředkovatele odpadů, který odpad odstraní.

Stroje na čištění DPF filtrů Otomatic mají vnitřní filtrační systém pro čisticí kapalinu, takže její výměna je velmi vzácná. Čisticí kapalina se obvykle vyměňuje 2-3krát ročně.

Z tohoto důvodu byste se měli řadit pouze mezi původce malého množství (SQG) - produkují 100 až 1 000 kg (220 až 2 200 lb) neakutního nebezpečného odpadu.

Před likvidací se poraďte s místními nebo státními orgány pro ochranu životního prostředí.
Výrobce strojů na čištění DPF
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram