Řešení filtračních systémů na bázi vody

Filtrační systém roztoku na bázi vody hraje v procesu čištění filtrů DPF významnou roli.

Samotný filtr DPF je a plní funkci filtru. Roztok na bázi vody použitý k jeho čištění tedy musí být zbaven částic nečistot, které by jej mohly ucpat.

Stupeň přesnosti a účinnosti filtrace částic se u jednotlivých DPF filtrů liší. Parametry filtrů pevných částic často závisí na emisní normě výfukových plynů, kterou musely splnit při své aplikaci. Kromě toho jsou závislé na provozním systému.

Mezní hodnoty emisí pro těžké nákladní motory jsou od roku 2015 - 0,10, 0,05 nebo 0,02 g/bhp-hod (NOx) a 0,005 g/km PM (pevné částice).

Tyto omezující normy nutí výrobce OEM používat stále lepší a přesnější filtry DPF.

Porézní stěny filtračního materiálu (monolitu) mají rozložení jemných pórů, které jsou ve výrobním procesu pečlivě kontrolovány. Celková pórovitost materiálu je obvykle 45 až 50 % nebo více, zatímco průměrná velikost pórů je obvykle 10 až 20 μm. Hydrodynamická metoda čištění filtrů DPF vytlačuje roztok na bázi vody z výstupních kanálků do vstupních kanálků přes porézní stěny rozdělující filtrační kanály. Proto je kvalita roztoku na bázi vody tak důležitá.

Stroje na čištění filtrů DPF pracují v uzavřeném okruhu, což znamená, že při čištění používáme stále stejný roztok na bázi vody. Špinavá voda vytékající z filtru DPF během čištění je pokaždé filtrována před opětovným naplněním filtru.

Při konstrukci filtračních kazet jsme brali v úvahu nejen stupeň přesnosti v mikronech, ale také jejich účinnost v procentech. Na trhu lze nalézt filtrační kazety, které mají velmi dobrou přesnost filtrace 1 μm, ale nezaručují účinnost na úrovni vyšší než 20-30 %.
Filtrační kazety OTOMATIC velmi účinně zastavují nejmenší částice sazí a popela, jejichž velikost je několik desítekkrát menší než velikost zrnka písku.

Filtrační kazety OTOMATIC se vyznačují:
- účinností filtrace 99,9 % pro částice o velikosti pouhých 3-5 μm
   (1 mikrometr = 1 tisícina milimetru).
- trvanlivými a těsnost zajišťujícími těsněními filtrů; používáme těsnění filtrů z jedinečné polyuretanové směsi, která se vyznačuje pružností a odolností proti stlačení při vysokých teplotách;
- díky jedinečným vlastnostem těsnění si filtrační vložky OTOMATIC zachovávají těsnost v nádržích i při velmi náročných provozních podmínkách;
- Filtrační záhyby OTOMATIC jsou stabilizovány pomocí speciálních žeber, která zabraňují slepení sousedních záhybů. Filtrační proces probíhá po celé ploše filtračního média;
- Konkurenti nabízejí filtrační kazety na úrovni 10 až 100 μm nebo s účinností nižší než 50 %, např. svíčkové, sáčkové nebo dokonce strunové filtry.\
   Tato úroveň filtrace nezaručuje účinné čištění filtrů DPF.

Výrobce strojů na čištění DPF
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram