Otomatic DPF - hybridní™ čištění

Otomatic, na rozdíl od svých konkurentů, kteří se dělí na zastánce hydrodynamické [mokré] nebo pneumatické [spečením a vyfoukáním] varianty metody air knife , představuje v roce 2022 poprvé inovativní hybridní metodu čištění DPF.

Patentovaná hybridní metoda společnosti Otomatic nazvaná DPF-hybrid™ spojuje výhody hydrodynamické a pneumatické metody a eliminuje jejich nevýhody v jediném jednotném stroji.

Technologie čištění DPF - hybrid™ - řešení pro mokré a suché čištění.

Hydrodynamické řešení pro mokré čištění v kombinaci s patentovaným "procesem vzduchového pulzního sušení".

- Výhody dvou v současnosti nejoblíbenějších metod čištění filtrů pevných částic jsou spojeny v jednom jednotkovém stroji.
- Kombinací hydrodynamické metody s pneumatickou metodou byla vyvinuta inovativní hybridní metoda.
- V jednom čisticím procesu jsou použity dvě metody čištění jako:
   1. voda s čisticím prostředkem, který funguje na principu tření vodního proudu, mytí a změkčování a
   2. zesílený pulz stlačeného vzduchu vyfukováním částic nečistot, které zůstaly po mokrém čištění, z filtračních kanálků.
- Během procesu mokrého čištění slouží pulz stlačeného vzduchu k posílení tření částic vody zvýšením jejich tlaku.
   Při procesu sušení je naopak již zesílený pulz stlačeného vzduchu samostatným čisticím prostředkem.
- V procesu mokrého čištění není samotný vzduchový puls samostatným čisticím prostředkem.
   Hraje pouze podpůrnou roli na rozdíl od jeho použití jako samostatného čisticího prostředku v procesu sušení.

Etapy čištění DPF | DOC | SCR

Všechny etapy čištění DPF v jednom zařízení.

PNEUMATICKÉ TURBO-PULZY

Etapa 1Čistění za sucha - pneumatické čištění

Volné saze a popel v kombinaci s vodou vytvářejí uvnitř filtru kal a vytvářejí větší tlakovou bariéru, která může narušit keramický monolit DPF.

Program Turbo Air Pulse připraví filtr DPF na další krok, kterým je vyplachování popela a sazí z kanálků pomocí vodního roztoku, který si najde "snadnou" cestu skrz pórovité stěny filtru.

VODA

Etapa 2
Čištění mokrou
cestou

Proudí snadno skrz filtrační materiál (monolit) skrz její neblokované výstupní kanálky a poté proniká mikroskopickými porézními stěnami rozdělujícími kanálky monolitu a omývá znečištěné vstupní kanálky.

Jeho složení změkčuje vysoce stlačené a přilepené částice jak ve vstupních kanálech filtru, tak v jeho mikroporézních stěnách.

Pečlivě vybrané povrchově aktivní látky snižují povrchové napětí vody, což vede k lepší účinnosti kapaliny při pronikání do mikropórů filtru. Díky síle hydrodynamického mytí se z čištěného povrchu oddělí všechny nečistoty. Vzhledem k odpovídající viskozitě kapaliny je pohyb molekul kapaliny podobný tření.

PROUDĚNÍ HORKÉHO VZDUCHU A VYSOKÝ TLAK

Etapa 3
Pulzní čištění horkým vzduchem „Air Pulse”

Úplné odstranění zbývajícího kalu z vnitřku filtru DPF [vytvořeného z uvolněných sazí a popela v kombinaci s vodou] díky patentovanému "vzduchovému pulznímu sušení".

Nehrozí odpařování špinavé oplachové vody a hromadění zbylých částic nečistot ve vyčištěných kanálech filtru. Pokud nejsou částice popela a sazí při mokrém čištění dostatečně odstraněny, jsou tyto zbytky vyfukovány mimo filtrační kanály v podobě smrštěných, vysušených částic.

Technologické výhody:

- Automatický pojistný tlakový ventil" - úniková cesta pro vysoký tlak.
- Kompletní bezpečnostní zařízení "proti hydraulickému štěpení", které se skládá z "bezpečnostního ventilu", tlakového čidla a měniče řízení vodního čerpadla, bezpečně vyplavuje rozpuštěný popel z filtru.
- Odstranění uvolněných sazí a popela pomocí vzduchového impulsu před mokrým čištěním snižuje hydraulickou sílu při mokrém čištění. Pomocí instalované pistolové trysky na stlačený vzduch nebo patentovaného "Programu vzduchového impulsu - Air Pulse Program".
- Úplné odstranění zbývajících kalů z vnitřku filtru vytvořených volnými sazemi a popelem v kombinaci s vodou díky aplikovanému patentovanému "vzduchovému pulznímu procesu sušení".
- Uvnitř mikropórů DPF filtru nezůstává žádný špinavý kal či usazenina.
- Žádné riziko odpařování špinavé oplachové vody a hromadění zbývajících částic nečistot v čisticích kanálech filtru.
- Pokud se popel při mokrém čištění dostatečně neodstraní, jsou tyto zbytky vyfouknuty mimo filtrační kanály ve formě smrštěných, vysušených částic.
- Dosahuje výrazně lepších výsledků čištění DPF filtrů ve srovnání s tradičními metodami.

Měření protitlaku vzduchu proudícího filtračními kanály ukázalo vyšší účinnost hybridní metody ve srovnání s hydrodynamickou i pneumatickou metodou.

Provozní výhody dílny:

- V porovnání s řešením "Air Knife" nedochází ke kontaminaci vzduchu v dílně nebezpečnými částicemi.
- Snadná manipulace s kaly z mokrého čištění díky vnitřnímu filtračnímu systému DPF Platinum.
- Kal z mokrého čištění se při konečném efektu filtrace ukládá ve filtrační nádrži na snadno vyměnitelných kazetách.
- Díky uzavřenému provoznímu systému není nutné připojení ke zdroji vody z vodovodu.
- Úspora pracovního prostoru v dílně díky kompletnímu čisticímu systému v jednom jednotném stroji: čištění, testování, sušení, tisk protokolů, filtrační systém.
- Zlepšení energetické účinnosti zkrácením doby celého čisticího cyklu.

Konkurenční výhody podniku:

- Zvýšení konkurenceschopnosti díky nabídce služby čištění DPF v inovativní technologii čištění.
-  Snížení počtu stížností zákazníků díky efektivnějšímu čištění.
- Dosažení výrazně lepších výsledků čištění DPF filtrů ve srovnání s tradičními metodami, což má pozitivní dopad na kvalitu služby a její nákladovou efektivitu.

Výrobce strojů na čištění DPF
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram