Princip 4-R

Výrobní zařízení Otomatic se řídí principem 4 R.
Pravidlo 4 R poskytuje ekologický přístup k nakládání s odpady a odpadními toky. Jedná se o snižování, opětovné použití, recyklaci a využití toku odpadu na postupné frakce.

Některé důležité aspekty zásady 4R jsou:
a. Využití odpadních materiálů.
b. Zachování zdravého životního prostředí.
c. Minimalizovat znečištění půdy a vody.
d. Snížit spotřebu zbytečných prostředků.
e. Podporovat používání rozložitelných výrobků.
f. Využívat výrobky po dobu jejich maximální životnosti.

Projekt Otomatic " Výzkum pro trh" realizuje princip REUSE prostřednictvím celkového (v období 3 let) využití 8,1 tuny plechových odřezků pro výrobu malých rozměrů komponentů inovativního stroje.

Výrobce strojů na čištění DPF
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram