Proplachování Air Knife - Řešení pro mokré čištění

Tato metoda je poměrně neúspěšným vývojem řešení suchého čištění "Air Knife". Čištění DPF filtru se většinou omezuje na povrchové čištění namísto penetračního čištění.

Impulsy stlačeného vzduchu během plnění kanálků vodou nezaručují čištění filtru podle typu nahromadění popela a sazí uvnitř filtru DPF.
Hromadění částic uvnitř DPF má dvě vrstvy, tzv. „hloubkovou filtraci“ a „koláčovou filtraci“.

Pokud se při čištění použije voda z vodovodu místo roztoku s prostředkem změkčujícím povrchové napětí vody [např. DPF Active Matic], voda sama o sobě vytváří odpor při proudění z prázdných výstupních kanálků do zatížených vstupních kanálků.
Většina vody se rozstřikuje, místo aby se dostala do výstupních a následně do vstupních kanálků filtru.

Řešení "Air Knife Flush" umožňuje pouze částečné odstranění "hloubkové vrstvy". Pokud proud vody nepronikne hluboko do porézní stěny filtru DPF [hloubková vrstva] a neodstraní pevné částice, bude se vnitřní část stěny chovat jako nepotažená (nekatalytická) stěna.

Výrobce strojů na čištění DPF
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram